Aturem l"ACTA

image

Fullets “Aturem l’ACTA

Fotocòpies

Aturem l’ACTA” A4, blanc i negre:

PDF: aturemacta-fotocopia.pdf PNG: aturemacta-fotocopia.png

Impremta

Aturem l’ACTA” A4, CMYK:

PDF: aturem_acta-cmyk.pdf

Web

Aturem l’ACTA”, RGB:

PDF: aturemacta-web.pdf PNG: aturemacta-web.png

Arxius editables català (scribus)

TAR-GZ: editables_catala.tar.gz

(Para folletos en castellano: “Detengamos el ACTA“)


Gracias Victor Micó Biosca!


Enllaç permanent: http://derechoaleer.org/ca/blog/2010/03/aturem-lacta.html

Publicat per derechoaleer